Какво е фреон

Какво е фреон

Фреон от Уикипедия

Фреоните са халогенопроизводните на алканите, които съдържат в молекулите си едновременно флуорни и хлорни атоми: CFCl3 (фреон 11) и CF2Cl2 (фреон 12).

Тези газове са с ниска температура на кипене и се използват в хладилната техника, като разтворители в аерозолните опаковки на дезодоранти и препарати. Днес те се заменят от други вещества. Причина за това е, че в долните слоеве на атмосферата те са инертни, но в стратосферата участват във фотохимични реакции . Хлорните атоми играят ролята на катализатор в разпадането на озона до кислород. Един хлорен атом при престой в стратосферата в продължение на две години може да унищожи 100 000 молекули озон. Предполага се, че фреоните са причина за намаляването на концентрацията на озона. През есента на 1985 г. чрез спътникови наблюдения се открива липсата на озон в района на Южния полюс. В отделни северни райони също е установено временно намаляване на концентрацията на озон.

2093