Програма REECL за енергийната ефективност

Кредитиране на Енергийна Ефективност в дома

Предоставяме Ви информация за стартиралият нов етап на финансиране, от края на месец юни 2011 година по Програмата за кредитиране на Енергийна Ефективност в дома.

За да помогнат българските домакинства и намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергиината ефективност в България, разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор.

Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Като част от програмата влизат и продукти на търговските марки Toshiba, Panasonic, Fujitsu General, Mitsubishi Electric, LG, Daikin, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, повечето предлагани и от нас - Клима СБА ЕООД.

Подробно:

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки - партньори на програмата.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

 • Енергоспестяващи прозорци
 • Външни топлоизолационни системи
 • Газови котли
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
 • Слънчеви колектори за топла вода
 • Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
 • Фотоволтаични системи
 • Aбoнатни станции и сградни инсталации
 • Газификационни системи
 • Рекуперативни вентилационни системи

Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

От сайта на REECL можете да получите информация за:

 • Енергоспестяващите технологии, подходящи за финансиране по Програмата REECL
 • Как се кандидатства и кой има право да участва в Програмата REECL
 • Как фирмите производители и доставчици могат да включат продуктите си в списъка на одобрените съоръжения и материали
 • Как фирмите изпълнители могат да се регистрират в справочника на Програмата REECL


Ето от тук посетете сайта на Агенцията за енергийна ефективност >>> www.reecl.org

1478