Какво означават единиците BTU, EER и COP

Какво означават единиците BTU, EER и COP

BTU е съкращение от British Thermal Unit. Представлява извънсистемна единица, което означава, че не е официална и не бива да се използва за изчисления при измерване на количество топлина. Британската топлинна единица - BTU или Btu, е единица за енергия.

По дефиниция, 1 BTU представлява количество топлина, необходимо, за да се повиши температурата на един паунд (0.45 kg) вода с един градус Фаренхайт (0.56 градуса Целзий), от 60 на 61 градуса, ако трябва да сме прецизни, при атмосферно налягане 1 атмосфера. 1 BTU е равно на 1055 джаула, което преведено в нормални мерки дава, че 1W/h=3.41214 BTU. или 1BTU = 1/3 вата/часа (0.29307 W/h). 1 BTU още е равно на 253 калории.

Или 1 kW=3414BTU

Мярката се използва много често в отоплителната техника за дефиниране на отоплителната възможност на климатиците. Типичните модели климатици, предлагащи се на пазара, са с мощност приблизително кратна на 1000 BTU. Важно е да се знае, че BTU и BTU/h са синонимни мерки и много често се бъркат. Докато първото - BTU - измерва количество топлина, независимо за колко време е изразходена, BUT/h - изразява изразходената енергия за един час.

Разгледайте приложената таблица със сравнителни данни за най-често използваните климатици като е посочено коя мощност климатик за какъв обем помещение е подходяща. Данните са приблизителни!

Какъв климатик е нужен за нашето помещение

EER е съкращение на Energy Efficiency Rating, което означава - коефициент на енергийна ефективност и е равен на съотношението отдадена мощност в BTU към консумирана мощност W (ват) в режим на охлаждане. Например, ако климатик с 10000 BTU консумира 1200 W, неговия EER е 8.3 (10000 BTU / 1200 W).

Стремежът на производителите е възможно най-висок EER, което води и до пи-висока цена.

Пример 1: Климатична система, която затопля с мощност 3000 W, консумира 1000 W, т.е. харчи 3 пъти по-малко електричество!

Пример 2: Климатична система с мощност на охлаждане 12 000 BTU отдава 3520 W студ. EER. Например ако климатична инсталация отдава 3520 W студ, а консумира 920 W ел. енергия, има EER=3.826.

Аналогичен е коефициентът COP, съкращение от Coefficient of Performance. Това е коефициент на енергийна ефективност при отопление.

Следователно - колкото EER и COP е по-голям, толкова климатикът е по-икономичен!

Какво означават SEER и SСOP при климатиците в ЕС?

Според последните европейски изисквания за климатична техника се въвеждат нови класове на енергийна ефективност, след най-високият клас А, използван доскоро.

Скалата е разширена с класовете А+, А++, А+++. Климатичните системи се оценяваха въз основа на коефицентите за трансформация (съотношението между консумирана и отдадена мощност ) на охлаждане и отопление-съответно -EER и COP. Вече се определя и сезонен коефициент на трансформация - съответно SEER ( на охлаждане) и SCOP (на отопление):
A+++ SEER>8.5 >SCOP 5.1
A++ 6.10 A+ 5.60 A 5.10 B 4.60 C 4.10 D 3.60 E 3.10

Сезонните коефициенти на трансформация при охлаждане - SEER и при отопление - SCOP, въведени от началото на 2013 г като задължителни параметри на всеки климатик, обозначават енергийната ефективност.

Определени са няколко реалистични измервателни точки при външна температура съответно 20°С, 25°С, 30°С, 27°С. В режим на охлаждане климатичните данни за Страсбург се използват за цяла Европа. В съответствие с температурните промени в Страсбург на отделните точки за измерване е зададена различна тежест. Например климатична система в режим на частичен товар, който представлява повече от 90% от режима на работа, получава съответно по-висока тежест по отношение на класифицирането в съответния клас на ефективност.
В режим отопление не може да се състави изчерпателно температурна характеристика за цяла Европа, поради което се определят три климатични зони в ЕС - Северна, Централна и Южна Европа, за които се съставят различни характеристики на натоварване. Всички измервателни точки са еднородни при външна температура съответно 12°С, 7°С и -7°С.

4088